Angels We Have Heard on High 

Verse 1:

mâmaskâc okîsikowak 

matwê-miyo-sipwêhamwak 

ôma kihci-nikamowin 

mamihcimwê-nikamowin 

Verse 2:

ka-mâmawî-nikamocik 

ê-wî-wihtamâkoyakik 

ayamihêw-âcimowin 

iyiniw onikamowin 

Chorus

nâspic mamihcimihk  

kisê-manitow tipiyaw okosisa 

pê-pihkohiwêyiwah

(repeat chorus) 

Verse 3:

kiyawâw âhkamêyimok 

kwêyask wî-itêyihtamok 

ka-miyotêyit tahto 

kita-sawêyimêw Jesus 

Chorus:

nâspic mamihcimihk 

kisê-manitow tipiyaw okosisa 

pê-pihkohiwêyiwah

(repeat chorus)

pê-pihkohiwêyiwah

Do You Hear What I Hear 

Verse 1 

kâ-itât yôtin mâyacikos 

kiwâpahtên cî kâ-wâpahtamân? 

kîsikok mâyacihkos 

kiwâpahtên cî kâ-wâpahtamân? 

acâhkos, acâhkos 

ê-nîmihitoht tipiskâhk 

tâpiskôc ê-osôsit, tâpiskôc ê-osôsit 

 Verse 2

kâ-itât mâyacikos okanâpahcikêwa 

kipêhtên cî kâ-pêhtamân? 

ê-cistwêk okanâpacikêw 

kipêhtên cî kâ-pêhtamân? 

nikamowin, nikamowin 

ispimihk mistikohk 

pêhtâkosiwin tâpiskôc kihcikamiy  

pêhtâkosiwin tâpiskôc kihcikamiy

 Verse 3

êkwa kâ-itât kihci-ôkamâwa 

kikiskêyihtên cî kâ-kiskêyihtamân? 

kihcikamikohk okanâpacikêw 

kikiskêyihtên cî kâ-kiskêyihtamân? 

awâsis, awâsis 

ê-kawacihit  

pêtamâk mêkiwina, pêtamâk mêkiwina 

Verse 4 

kâ-wihtamowât ayisiyiniwa piko itê 

nanitohtawin kâ-itwêyân 

pêyahtakêyimowin piko itê 

nantohtawin kâ-itwêyân 

awâsis, awâsis 

ê-nipât tipiskâhk 

pêhtamâhkonaw pimâtisiwin

pêhtamâhkonaw pimâtisiwin

kiwâpahtên cî kâ-wâpahtamân

kipêhtên cî kâ-pêhtamân

It Came Upon a Midnight Clear 

Verse 1

kî-pêhtâkwan wâsêw-tipiskâhk 

kayâsi-nikamowin 

ôkîsikowak kî-pêyâcik 

êkwa kî-nikâmowak 

pêyahtakêyimohk ôta askiy 

kihci-ohtâwiyimâw 

kawâtan askiy 

okîsikowak ka-nikâmocik  

Verse 2

kîsikohk pê-ohtohtêwak kêyâpic 

pah-pêyâhtak ê-pêhâcik 

kêyâpic pêtâkwan nikamowin 

misiwê waskotaskamihk 

okitimâkan ôta askiy 

okîsikowak pêhtâkosiyak 

ê-sawêyimâkanak  

okîsikowak ka-nikamowcik 

okîsikowak ka-nikamowcik

O Come All Ye Faithful 

Verse 1

pê-itohtêk kahkiyaw kâ-tâpwêhtamêk 

pê-wâpamihk opimâcihiwêw 

ayisiyinihk kî-isi-nihtâwikiw 

êkwa mamihcimâtahk 

êkwa mamihcimâtahk 

êkwa mamihcimâtahk, Jesus Christ 

Verse 2

nikamok kiyawâw opimâcihiwêw 

mîna acâhkohk kihci-kîsikohk 

mamihcimihk mêkwâc ê-îspiyihtâkosit 

êkwa mamihcimâtahk 

êkwa mamihcimâtahk 

êkwa mamihcimâtahk, Jesus Christ

Rudolph The Red-Nosed Reindeer 

Verse 1

kikiskêyimâw Dasher, êkwa Dancer, êkwa Prancer, êkwa Vixen 

Comet, êkwa Cupid, êkwa Donner, êkwa Blitzen 

mâka kikiskisin cî 

atihk kâ-âcimiht? 

Verse 2

Rudolph mihkokot atihk 

kî-wâsêyâyiw okot; 

kîspin kiwâpahtamwân, 

ka-kî-itwân ê-wâstêyik. 

Verse 3

êkwa kahkiyaw atihkwak 

kî-nanôyacimêwak. 

môya pakitinêwak 

ka-wîci-mêtawêmikocik.

Verse 4  

êkwa pêyakwâw ê-tipiskâk 

Santa kî-pê-itwêw: 

Rudolph tâpwê kiwâsêkotân, 

mahti nîkân-tâpahastimwê! 

Verse 5

êkwa kahkiyaw sâkihêwak: 

kî-pâhpi-têpwêwak: 

Rudolph mihkokot atihk 

ka-miyo-âcimikawin! 

ka-miyo-âcimikawin!

O Holy Night 

Verse 1

êkwa anohc kâ-wî-kihci-tipiskâk 

manitow kî-pê-âsîstâkonaw 

pâstahowin ê-kâsînamâkoyahk 

ohtâwiya ê-wî-ka-kihcihât 

misiwê mamâhtâkosinaniwiw 

pihkohowin kimêyikawinaw 

Chorus 

nawakîstahk awa kâ-pihkohiwêt 

Jesus, Jesus manitow-awâsis 

Verse 2

iyinitik anohc ê-wî-sâkihâyahk 

miyo Jesus kâ-pê-nâtikoyahk 

wiya tâpwê kikî-pimâcihikonaw 

ê-wî-kwatakihêstamâkoyahk 

mostosokamikohk kâ-nihtâwikit 

maskosiya kâ-onipêwinit

Chorus  

nawakîstahk awa kâ-pihkohiwêt  

Jesus, Jesus manitow-awâsis 

What Child Is This? 

Verse 1

kîko awâsis awa Mary kâ-tahkonât 

kîsikowak atamiskawêwak okanawêyihcikêwak asici 

Chorus 

kihci-manitow awa kâ-nihtâwikit ôma anohc 

kiyipa mamihcimihk awa Mary okosisa 

Verse 2

pêtamawâw mêyihtowina âstamik pê-atamiskahk 

awâsis pê-pihkohiwêw miyotêhêwak sâkihêwak 

(Repeat Chorus )

Silent Night 

Verse 1

kâmwâci-tipiskâw 

kihci-tipiskâw 

kâmwâtan, wâsêyâw 

Marie mîna manitowi-awâsis 

awâsis ê-kiyâmêwisit 

wêtinahk kî-nipâw 

Verse 2

kâmwâci-tipiskâw 

kihci-tipiskâw 

okanawêyicikêwak 

matwê-koskwêyihtamwak 

opimâcihiwêw 

anohc nihtâwikiw